TRUDNO ZDECYDOWAĆ?
ZADZWOŃLUB NAPISZ

WOKAL
TANIEC
AKTORSTWO

Musical to bardzo trudna, rozbudowana forma teatralna. Artysta musicalowy musi by jednocześnie aktorem, wokalistą i tancerzem. Połączenie tych dyscyplin pozwala naszym Uczniom rozwijać się wszechstronnie i wielowymiarowo.

BROADWAY
PREMIUM

Najbardziej rozbudowany Program Broadway Musical School. Obejmuje trzy dyscypliny musicalowe: wokal, taniec i aktorstwo. Rok pracy przygotowuje do występu w profesjonalnym spektaklu musicalowym w zawodowym teatrze. Musical to gatunek wszechstronnie pobudzający kreatywność i wyobraźnię.

EFEKT
ZAJĘĆ

EFEKTEM ZAJĘĆ jest nie tylko zdobycie warsztatu w zakresie wokalu, tańca i aktorstwa, ale także umiejętność interpretacji, ekspresji emocjonalnej, poznanie teorii i historii musicalu, wzmocnienie kompetencji związanych ze współpracą oraz pracą zespołową. Stawiamy na rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych i kreatywnych. Stwarzamy warunki do odnalezienia własnego artystycznego głosu i rozwijania indywidualnego potencjału. Pracujemy w oparciu o autorski program nauczania wzorowany na najlepszych szkołach na BROADWAYU I WEST ENDZIE. Podczas zajęć wykorzystujemy BOOKLETY (nasze podręczniki – jedyne takie w Polsce), które są wspaniałym kompendium wiedzy artysty musicalowego.

TANIEC

Jest doskonałą formą aktywności fizycznej. Poprawia kondycję, giętkość ciała i koordynację ruchową. Rozwija kreatywność i wrażliwość muzyczną. Poprzez regularne treningi tancerze uczą się wytrwałości oraz realizacji wytyczonych celów.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Taniec nowoczesny
 • Jazz
 • Modern Jazz
 • Show Dance
 • Musical Dance
 • Hip Hop
 • Elementy tańca klasycznego
AKTORSTWO

To zajęcia dynamiczne, energetyczne i pełne radości, uczące swobodnego poruszania się na scenie oraz pracy zespołowej. Niezależnie od tego, czy swoją przyszłość wiążesz z deskami sceny, to zdobyte umiejętności przydadzą się życiu codziennym. Zbudujesz tu pewność siebie i nauczysz się autoprezentacji.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Elementarne zadania aktorskie
 • Praca z kamerą
 • Dykcja i emisja głosu
 • Rozwój interpretacji tekstu
 • Nauka prowadzenia monologu, dialogu
 • Ruch sceniczny i świadomość ciała
 • Budowanie etiudy
 • Praca nad rolą i postacią
 • Reżyseria spektaklu, widowiska
WOKAL

Śpiew pozwala wyrażać siebie, swoje uczucia, a także rozwija pamięć i koncentrację. Zajęcia poszerzają repertuar wokalny, wzbogacają zasób słownictwa oraz wiedzę o teatrze muzycznym.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Emisja głosu i praca nad oddechem
 • Dykcja
 • Kształcenie słuchu
 • Rozgrzewanie aparatu mowy
 • Ćwiczenia melodyczne
 • Ćwiczenia rytmiczne-poznanie wartości rytmicznych oraz znaczenia mocnych/słabych części taktu, akcentacji itp.
 • Połączenie rytmu i ćwiczeń dykcyjnych
 • Praca z mikrofonem
 • Wypracowywanie właściwego brzmienia

CO
OTRZYMUJESZ?

 • 24h zajęć w miesiącu, które przygotują Cię do wejścia na zawodową scenę w teatrze
 • Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą artystyczną
 • Udział w profesjonalnym autorskim spektaklu musicalowym
 • Program umożliwiający indywidualny rozwój każdego Ucznia
 • Booklet czyli Podręcznik Artysty Musicalowego na każdy semestr nauki
 • Cykl prób teatralnych tuż przed spektaklem, dzięki którym poczujesz się jak profesjonalny aktor musicalowy
 • Nowe znajomości i przyjaźnie na całe życie

CENNIK

czesne miesięczne przy wpłacie całorocznej (jednorazowo)

563 zł

czesne miesięczne przy wpłatach semestralnych (2 raty)

594 zł

czesne miesięczne przy wpłatach miesięcznych

625 zł

booklet I i II semestr (płatny w dwóch ratach we wrześniu oraz w lutym)

139zł x 2

voucher na pierwsze zajęcia kwalifikacyjne *

169 zł

voucher na pierwsze i drugie zajęcia kwalifikacyjne *

199 zł

* Voucher na jedne lub dwa zajęcia należy zakupić w przypadku nieobecności na castingu, dostępne w Broadway Boutique https://sklep.musical.edu.pl/kategoria/zajecia/

ZNIŻKA RODZINNA:
-10% dla drugiego dziecka;
-15% dla trzeciego dziecka

BROADWAY
PREMIUM WEEK

Najbardziej rozbudowany Program Broadway Musical School. Obejmuje trzy dyscypliny musicalowe: wokal, taniec i aktorstwo. Rok pracy przygotowuje do występu w profesjonalnym spektaklu musicalowym w zawodowym teatrze. Musical to gatunek wszechstronnie pobudzający kreatywność i wyobraźnię.
Zajęcia dedykowane dla osób, którzy dysponują czasem w środku tygodnia.
(start w październiku)

EFEKT
ZAJĘĆ

EFEKTEM ZAJĘĆ jest nie tylko zdobycie warsztatu w zakresie wokalu, tańca i aktorstwa, ale także umiejętność interpretacji, ekspresji emocjonalnej, poznanie teorii i historii musicalu, wzmocnienie kompetencji związanych ze współpracą oraz pracą zespołową. Stawiamy na rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych i kreatywnych. Stwarzamy warunki do odnalezienia własnego artystycznego głosu i rozwijania indywidualnego potencjału. Pracujemy w oparciu o autorski program nauczania wzorowany na najlepszych szkołach na BROADWAYU I WEST ENDZIE. Podczas zajęć wykorzystujemy BOOKLETY (nasze podręczniki – jedyne takie w Polsce), które są wspaniałym kompendium wiedzy artysty musicalowego.

TANIEC

Jest doskonałą formą aktywności fizycznej. Poprawia kondycję, giętkość ciała i koordynację ruchową. Rozwija kreatywność i wrażliwość muzyczną. Poprzez regularne treningi tancerze uczą się wytrwałości oraz realizacji wytyczonych celów.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Taniec nowoczesny
 • Jazz
 • Modern Jazz
 • Show Dance
 • Musical Dance
 • Hip Hop
 • Elementy tańca klasycznego
AKTORSTWO

To zajęcia dynamiczne, energetyczne i pełne radości, uczące swobodnego poruszania się na scenie oraz pracy zespołowej. Niezależnie od tego, czy swoją przyszłość wiążesz z deskami sceny, to zdobyte umiejętności przydadzą się życiu codziennym. Zbudujesz tu pewność siebie i nauczysz się autoprezentacji.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Elementarne zadania aktorskie
 • Praca z kamerą
 • Dykcja i emisja głosu
 • Rozwój interpretacji tekstu
 • Nauka prowadzenia monologu, dialogu
 • Ruch sceniczny i świadomość ciała
 • Budowanie etiudy
 • Praca nad rolą i postacią
 • Reżyseria spektaklu, widowiska
WOKAL

Śpiew pozwala wyrażać siebie, swoje uczucia, a także rozwija pamięć i koncentrację. Zajęcia poszerzają repertuar wokalny, wzbogacają zasób słownictwa oraz wiedzę o teatrze muzycznym.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Emisja głosu i praca nad oddechem
 • Dykcja
 • Kształcenie słuchu
 • Rozgrzewanie aparatu mowy
 • Ćwiczenia melodyczne
 • Ćwiczenia rytmiczne-poznanie wartości rytmicznych oraz znaczenia mocnych/słabych części taktu, akcentacji itp.
 • Połączenie rytmu i ćwiczeń dykcyjnych
 • Praca z mikrofonem
 • Wypracowywanie właściwego brzmienia

CO
OTRZYMUJESZ?

 • 24h zajęć w miesiącu, które przygotują Cię do wejścia na zawodową scenę w teatrze
 • Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą artystyczną
 • Udział w profesjonalnym autorskim spektaklu musicalowym
 • Program umożliwiający indywidualny rozwój każdego Ucznia
 • Booklet czyli Podręcznik Artysty Musicalowego na każdy semestr nauki
 • Cykl prób teatralnych tuż przed spektaklem, dzięki którym poczujesz się jak profesjonalny aktor musicalowy
 • Nowe znajomości i przyjaźnie na całe życie

CENNIK

czesne miesięczne przy wpłacie całorocznej (jednorazowo)

563 zł

czesne miesięczne przy wpłatach semestralnych (2 raty)

594 zł

czesne miesięczne przy wpłatach miesięcznych

625 zł

booklet I i II semestr (płatny w dwóch ratach we wrześniu oraz w lutym)

139zł x 2

voucher na pierwsze zajęcia kwalifikacyjne *

169 zł

voucher na pierwsze i drugie zajęcia kwalifikacyjne *

199 zł

* Voucher na jedne lub dwa zajęcia należy zakupić w przypadku nieobecności na castingu, dostępne w Broadway Boutique https://sklep.musical.edu.pl/kategoria/zajecia/

ZNIŻKA RODZINNA:
-10% dla drugiego dziecka;
-15% dla trzeciego dziecka

BROADWAY
YOUNG

Jest to idealny program do rozpoczęcia swojej drogi artystycznej. Na zajęciach zgłębione zostaną tajniki dwóch ściśle ze sobą związanych przestrzeni artystycznych, czyli tańca i wokalu. W tym programie kładziemy nacisk na równowagę, czyli tworzymy płaszczyznę do nauki i rozwoju młodych Artystów, ale także do zabawy i twórczej swobody. Zajęcia będą idealnym przygotowaniem do programu Broadway Premium lub Broadway Premium Week.
(start w październiku)

EFEKT
ZAJĘĆ

Podczas zajęć nie tylko rozwijamy umiejętności wokalne i taneczne, ale działamy przez INTELIGENTNĄ ZABAWĘ. Dzięki czemu Uczniowie chłoną wiedzę w przyjemny i specjalnie dla nich przygotowany sposób. Muzyka, śpiew i taniec mają silny wpływ na emocje. Nasz Program uczy rozumienia i wyrażania swoich emocji w zdrowy sposób. Poszerza horyzonty, otwiera na różnorodność, rozwijając empatię wobec innych.

TANIEC

Jest doskonałą formą aktywności fizycznej. Rozwija koordynację ruchową niezwykle ważną w początkowych etapach rozwoju. Pozwala pracować nad poprawną postawą i koryguje ewentualne jej wady. Zajęcia ta- neczne pozwalają obcować i uwrażliwiać się na rożne gatunki muzyczne

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Taniec nowoczesny
 • Show Dance
 • Musical Dance
 • Hip Hop
 • Elementy tańca klasycznego
WOKAL

Śpiew pozwala wyrażać siebie, swoje uczucia, a także rozwija pamięć i koncentrację. Zajęcia poszerzają repertuar wokalny, wzbogacają zasób słownictwa oraz wiedzę o znanych lub mniej znanych artystach. Ważnym aspektem na tym etapie rozwoju jest praca z rytmiką

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Emisja głosu i praca nad oddechem
 • Dykcja
 • Kształcenie słuchu
 • Rozgrzewanie aparatu mowy
 • Ćwiczenia melodyczne-rytmiczne
 • Ćwiczenia rytmiczne
 • Połączenie rytmu i ćwiczeń dykcyjnych
 • Praca z mikrofonem

CO
OTRZYMUJESZ?

 • 4h lub 8h zajęć w miesiącu (w zależności o grupy wiekowej) dostosowanych do najmłodszych uczniów
 • Zajęcia z wykwalifikowaną i dedykowaną kadrą artystyczną
 • Świetną naukę poprzez zabawę
 • Płynne rozwijanie się na dwóch uzupełniających się płaszczyznach tańca i wokalu
 • Nowe znajomości i rozwijanie kompetencji związanych ze współpracą

CENNIK

 

czesne miesięczne z podpisaną umową

czesne miesięczne bez podpisanej umowy

zajęcia raz w tygodniu 45 min. (3-4 latki)

230 zł

290 zł

zajęcia raz w tygodniu 2 x 45 min. (5-6 latki, 7-8 latki)

427 zł

538 zł

voucher na pierwsze zajęcia kwalifikacyjne *

80 zł

* Voucher dostępny w Broadway Boutique https://sklep.musical.edu.pl/kategoria/zajecia/

BROADWAY
ADULTS

Jest to program Broadway Musical School skierowany do dojrzałych pasjonatów sztuki musicalowej. Obejmuje prace nad trzema dziedzinami musicalowymi: wokalem, tańcem i aktorstwem. Rok pracy przygotowuje do bycia częścią spektaklu musicalowego na deskach teatru. Jest to jedyny taki program skierowany do osób powyżej 16 roku życia. Zajęcia dedykowane dla osób, które dysponują czasem w środku tygodnia a dzięki wieczornym godzinom można dostosować je do godzin pracy czy też grafiku uczelni.
(start w październiku)

EFEKT
ZAJĘĆ

Efektem zajęć jest zdobycie umiejętności wychodzących poza poziom rekreacyjny zagadnień musicalowych. Praca opiera się nie tylko na zajęciach wokalnych, tanecznych i aktorskich. Program zgłębia też zagadnienia teoretyczne z tych dziedzin, co pozwala na jeszcze szersze poznanie istoty musicalu. Zajęcia w nielicznych grupach stawiają na indywidualne podejście do każdego z uczestników, dzięki czemu każdy może pracować nad kwestiami, które sprawiają mu trudności lub które w szczególności chce rozwijać. Pracujemy w oparciu o autorski program nauczania, który pozwala rozwijać się holistycznie i na najwyższym poziomie jednocześnie czerpiąc z najlepszych wzorców – szkół funkcjonujących na BROADWAY i WEST ENDZIE.

TANIEC

Jest doskonałą formą aktywności fizycznej. Poprawia kondycję, giętkość ciała i koordynację ruchową. Rozwija kreatywność i wrażliwość muzyczną. Poprzez regularne treningi tancerze uczą się wytrwałości oraz realizacji wytyczonych celów.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Taniec nowoczesny
 • Jazz
 • Modern Jazz
 • Show Dance
 • Musical Dance
 • Hip Hop
 • Elementy tańca klasycznego
AKTORSTWO

Te zajęcia pozwolą na zagłębienie różnych technik aktorskich. Niezależnie od tego, czy swoją przyszłość wiążesz z deskami sceny to umiejętności zdobyte na tych zajęciach przydadzą Ci się życiu codziennym. Zbudujesz tu pewność siebie, nauczysz się autoprezentacji i poczujesz swobodę podczas wystąpień publicznych.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Elementarne zadania aktorskie
 • Praca z kamerą
 • Dykcja i emisja głosu
 • Rozwój interpretacji tekstu
 • Nauka prowadzenia monologu, dialogu
 • Ruch sceniczny i świadomość ciała
 • Budowanie etiudy
 • Praca nad rolą i postacią
 • Reżyseria spektaklu, widowiska
WOKAL

Zajęcia wokalne – śpiew pozwala wyrażać siebie, swoje uczucia a także rozwija kreatywność. Praca w zespole wokalnym kładzie nacisk na rozwój słuchu harmonicznego oraz znalezienie wspólnego brzmienia. Zajęcia poszerzają repertuar wokalny.

ELEMENTY ZAJĘĆ:

 • Emisja głosu i praca nad oddechem
 • Dykcja
 • Kształcenie słuchu
 • Rozgrzewanie aparatu mowy
 • Ćwiczenia melodyczno – rytmiczne
 • Ćwiczenia rytmiczne – poznanie wartości rytmicznych oraz znaczenia mocnych/słabych części taktu, akcentacji itp.
 • Połączenie rytmu i ćwiczeń dykcyjnych
 • Praca z mikrofonem
 • Wypracowywanie właściwego brzmienia

CO
OTRZYMUJESZ?

 • 12h zajęć w miesiącu, które pozwolą Ci poczuć się jak przy prawdziwej produkcji musicalowej
 • Zajęcia z wykwalifikowaną i dostosowaną do poziomu grupy kadrą artystyczną
 • Bycie częścią profesjonalnego autorskiego spektaklu musicalowego
 • Program umożliwiający indywidualny rozwój każdego Uczestnika
 • Cykl prób teatralnych tuż przed spektaklem, dzięki którym poczujesz się jak profesjonalny aktor musicalowy
 • Nowe znajomości i przyjaźnie na całe życie

CENNIK

czesne przy wpłatach comiesięcznych

398 zł

* Voucher dostępny w Broadway Boutique https://sklep.musical.edu.pl/kategoria/zajecia/

BROADWAY
MASTERCLASS

PROGRAM STYPENDIALNY stworzony z myślą o tych Uczniach Broadway Musical School, którzy wyróżniają się swoją dojrzałością oraz talentem w obszarach wokalnym, aktorskim oraz tanecznym, a także zaangażowaniem w zajęcia i rozwój Broadway Musical School. Wszystkie zajęcia są dla Uczniów BEZPŁATNE.

DLA KOGO?

Do Programu mogą przystąpić tylko i wyłącznie osoby spełniające kryteria wiekowe, stażowe oraz muszą otrzymać rekomendacje co najmniej trzech instruktorów reprezentujących różne dziedziny. Nominację do stypendium mogą otrzymać Uczniowie programów Broadway Premium oraz Broadway Premium Week

HISTORIA

Pierwsza edycja Programu Masterclass miała miejsce 2017 roku w Warszawie i cieszyła się wielkim powodzeniem. Dlatego w kolejnych latach Program rozwijał się w kolejnych regionach: kolejno w Trójmieście, Wrocławiu oraz Poznaniu. W sezonie 2023/24 zagości również na Śląsku oraz w Krakowie.

FUNDACJA BROADWAY

Operatorem finansującym działanie programu Masterclass jest FUNDACJA BROADWAY. Fundacja powstała aby popularyzować edukację artystyczną jak i krzewić kulturę wśród młodzieży i dzieci. Głównym jej celem jest wpieranie młodych artystów na początku swojej drogi artystycznej.

NASZE
PROJEKTY

Grupy Masterclass doskonalące swoje umiejętności w większości regionów gdzie działają nasze oddziały są naszymi tzw. GRUPAMI REPREZENTACYJNYMI. Są naszą dumą i spełnieniem naszych aspiracji. Nasi stypendyści realizują projekty wewnątrz naszej szkoły, m.in. grając gościnnie w spektaklach wystawianych w innych miastach, nagrywając teledyski czy pracując w studio nagrań a także są zapraszani są przez różnorodne instytucje, media i firmy eventowe w celu uświetnienia wydarzeń kulturalnych:

 • udział w spektaklowej trasie wyjazdowej musicali: Kalyani, Saturday i Broadway Show w największych miastach Polski
 • profesjonalne nagrania ścieżki dźwiękowej do musicali: Kalyani, Saturday, Bitwa o Broadway
 • udział artystyczny w eventach zewnętrznych

SHACKLES – TELEDYSK

PYTANIE NA ŚNIADANIE

Dołącz do nas!
  Przeczytaj tez naszą politykę prywatności


  ZADZWOŃ

  +48 888 541 000

  Szybki kontakt!